Nederlands Hervormde Kerk - Église

Pour information

Van Camminghastraat, Ballum