Nederlands Hervormde Kerk - Église

Pour information:

Van Camminghastraat, Ballum