Cultuur-historisch museum Sorgdrager - Musée

Cultuur-historisch museum Sorgdrager Cultuur-historisch museum Sorgdrager Cultuur-historisch museum SorgdragerCultuur-historisch museum SorgdragerCultuur-historisch museum SorgdragerCultuur-historisch museum Sorgdrager

Wanneer je, zoals de Amelanders, eeuwenlang geïsoleerd op een eiland woont, ontstaat er een heel eigen cultuur. Wat dat precies inhoudt en hoe de Amelanders door de eeuwen heen hebben samengeleefd ontdekt u in en rond het cultuutrhistorisch museum “Sorgdrager”.

Ooit woonden op Ameland veel commandeurs : kapiteins van onder andere walvisvaarders en koopvaardijschepen.

Als ze op het eiland verbleven woonden ze in hun commandeurs-woning. Eén van die woningen, het in 1751 door Pieter Cornelis Sorgdrager in Hollum gebouwde Sorgdragershuuske , vormt het hart van het cultuurhistorisch museum.

Een wandeling door dit Sorgdragershuuske geeft een goed beeld van de oude Amelander levensstijl. Eén van de kamers is, met een rijk interieur, ingericht als de stijlkamer zoals die er in 1751 moet hebben uitgezien.

Suivant Cultuur-historisch museum Sorgdrager près des Lieux d'intérêt: Robbentochten (±200 m), Koren- en mosterdmolen de Verwachting (±550 m), Reddingsmuseum Abraham Fock (±600 m), Golfbaan Ameland (±1,0 km) & Pietje Miedeweg (±1,5 km).

Pour information:

Herenweg 1, Hollum
tel. +31 519 554 477
web. Website

Localisation