Robbentochten - Rondvaart

Robbentochten - 1 Robbentochten (January 2012) - #2

Onderweg vertelt de schipper hoe de getijbeweging van eb en vloed ontstaat en houdt hij u op de hoogte van wat er verder zoal te zien is.

Wanneer het Robbeneiland dicht genaderd is wordt er omgeroepen dat er aan boord nu stilte moet worden betracht en ook de motoren draaien nu bijna geruisloos om op deze manier de zeehonden van wat dichterbij te bekijken zonder dat ze onrustig worden. Na dit schitterende tafereel wordt het zeegat overgestoken waarbij u een mooi gezicht heeft op de oostpunt van Terschelling en de Noordzee.

Eenmaal bij de westpunt van Ameland aangekomen vaart u vlak langs het strand van Hollum en heeft u een uniek uitzicht vanuit zee op het dorp. Op de terugreis ziet u het eiland van een hele andere kant en vertelt de schipper u over historische feiten. Wanneer het een tocht naar de robbenbank met ook een uitstapje op de schelpenbank betreft dan wordt op een gegeven moment de boeg tegen een steile kant van de zandbank gevaren waar enorm veel schelpen liggen en wordt er vanaf het voordek een ladder uitgezet zodat degene die dat graag wil, een half uur van boord kan gaan om er een wandeling te maken over de drooggevallen zeebodem of wat schelpen kunt verzamelen.

Na dit uitstapje vaart U weer terug naar de haven en is er een eind gekomen aan een unieke en zeer interessante boottocht die een 'must' is voor iedereen die op Ameland op vakantie is.

Het is niet mogelijk telefonisch kaarten te reserveren. U dient deze te kopen tijdens uw verblijf op Ameland bij het VVV kantoor in Nes of in Hollum.

Suivant Robbentochten près des Lieux d'intérêt: Musée d'Histoire Culturelle Sorgdrager (±200 m), Musée de Sauvetage Abraham Fock (±650 m), Koren- en mosterdmolen de Verwachting (±750 m), Golfbaan Ameland (±1,0 km) & Ferme de Fromage Ameland (±1,3 km).

Pour information

Robbenboot
Kêkelburen 3, Hollum-Ameland
tel. +31 519 554 600 
web. Website