Nederlands Hervormde Kerk - Kirche

Fur Information:

Van Camminghastraat, Ballum