Nederlands Hervormde Kerk

Voor informatie

Van Camminghastraat, Ballum