Natuur op Ameland

Natuur

Een eiland vol variatie en natuurlijke rijkdommen. Ameland is een paradijs voor natuurliefhebbers. Bijna nergens anders vind je zoveel variatie in zo'n klein gebied. Er zijn bossen, duinen, kwelders, stranden, polders en wadden. Fietsers kunnen allerlei soorten landschappen zien in een halve dag. De diversiteit van planten is ongeëvenaard. En dan zijn er de vogels. Fietspaden van negentig kilometer nemen je mee naar de mooiste plekken op Ameland. Er zijn schitterende wandelroutes, zoals noordse wandelingen, en diverse ruiter paden. Als er sneeuw ligt, komt zelfs de paardenslee te voorschijn.

Flora en Fauna

Natuur

Het zoute en zoete water op Ameland levert een ongekende rijkdom aan planten. Van de veertienhonderd verschillende plantensoorten die in Nederland kent, zijn er ongeveer vijfhonderd aanwezig op dit smalle stukje landstrook tussen de Wadden- en de Noordzee. In de zomer, de gele teunisbloem en de blauwe zee hulst bloem. Orchideeën bloeien daarom in de natte duinvalleien. Aan het einde van de zomer kleurt de klokjesgentiaan blauw. De duindoorn groeit in de binnenste duinen. In de herfst groeien felle oranje bessen aan de struiken, waar heerlijke stroop van wordt gemaakt.

De Wadden is misschien wel het rijkste vogel gebied van West-Europa. Miljoenen vogels genieten van wat de zee hen te bieden heeft. Zodra de modder droog is, gaan ze op zoek naar voedsel: kokkels, mosselen, slakken, en garnalen. Ze hebben maar een beperkte tijd voordat het water weer stijgt. Dan is het voorbij, vooral voor de vogels met korte pootjes. De Engelsman plaat, een hoge zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, is een geweldig toevluchtsoord wanneer het water hoog is.

Ongeveer vijftig soorten vogels broeden op Ameland, van de zilvermeeuw tot de duif en van de kiekendief tot de graspieper. Tijdens overstromingen dienen de moerassen als een toevluchtsoord voor duizenden scholeksters, bonte strandlopers, wulpen en eidereenden. Tweeduizend Kievitsparen broeden hier, je kunt hier ook sterns, noordse sterns en kluten tegenkomen.